КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 1/2020

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 1/2020 – 8/16 ЧАСА ГЛАВНА ТЕМА: ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА/ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА И ДАНОЧНИТЕ БИЛАНСИ ЗА 2019 ГОДИНА

Прочитај повеќе...

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 5/2019

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ БР. 5/2019 – 8 ЧАСА

Прочитај повеќе...

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 4/2019

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО/ДВОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 4/2019 – 8/16 ЧАСА

Прочитај повеќе...

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 3/2019

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 3/2019 – 8 ЧАСА

Прочитај повеќе...

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 2/2019

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 2/2019 – 8ЧАСА

Прочитај повеќе...

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 1/2019

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 1/2019 – 8/16 ЧАСА ГЛАВНА ТЕМА: ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА/ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА И ДАНОЧНИТЕ БИЛАНСИ ЗА 2018 ГОДИНА

Прочитај повеќе...

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ 3) ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 3/2018 – 8 ЧАСА

Прочитај повеќе...

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 2/2018 – 8 ЧАСА

Прочитај повеќе...

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) ОКТОМВРИ/НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 1/2018 – 8 ЧАСА