За компанијата

Една од водечките фирми за консалтинг услуги и издавачка дејност од областа на сметководство, финасиите и јавните давачки - даноци (ДДВ, персонален данок, данок на добивка, даноци на имот), акцизи, царини, такси, придонеси...

Дејност

Фирмата е основана во 2018 година и својата дејност ја извршува преку претплата на следните изданија:  • "ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ".
  • "ЕКОНОМСКИ СОВЕТНИК".
  • "E-ИНФОРМАТОР".
  • "E-ПРОПИСИ".
  • Наменско издание "Прирачник за изготвување на годишната сметка и финансиските извештаи."

СТРУЧНИ СОВЕТИ:

  • во вашите и нашите деловни простории,
  • по телефон,
  • по e-mail.

СОВЕТУВАЊА(СЕМИНАРИ):

  • редовни и вонредни.
  • Теми од областа на сметководството, финансиите и јавните давачки.