ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ВЛАДА НА РСМ: БРЕМЕНИТЕ ЖЕНИ СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД РАБОТА И РАБОТНИ ОБВРСКИ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА РАБОТНОТО МЕСТО ДО ЗАВРШУВАЊЕ НА ПАНДЕМИЈАТА СО КОВИД-19