ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ОБУКИ/СОВЕТУВАЊА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ДАНОЧНИТЕ БИЛАНСИ ЗА 2022 ГОДИНА

Почитувани,
Ве информираме дека во организација на Консалтинг ПЕКОВИЌ, ќе се одржат:

ОБУКИ/СОВЕТУВАЊА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ДАНОЧНИТЕ БИЛАНСИ ЗА 2022 ГОДИНА ЗА:

  • ТРГОВСКИ ДРУШТВА,
  • НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И
  • ВРШИТЕЛИ НА САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ.

ТЕРМИНИ:

  • 3 ФЕВРУАРИ 2023 год. (ПЕТОК) – ЕДНОДНЕВНА ОБУКА – СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ВО РЕСТОРАН РАГУЗА 360 (УЛ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ 1/1, КАТ 6, КАТНА ГАРАЖА 26 ЈУЛИ) и    
  • 7 И 8 ФЕВРУАРИ 2023 год. (ВТОРНИК И СРЕДА) – ДВОДНЕВНА ONLINE ОБУКА преку апликацијата ZOOM.

ПОЧЕТОК И ВРЕМЕТРАЊЕ:
Предавањата почнуваат во 10 часот и ќе траат до 16:10 часот со паузи.

ЦЕНА:
Цената за еднодневната обука со физичко присуство изнесува 2.360 со вклучен ДДВ.
Цената за дводневната (online) обука изнесува 4.720 со вклучен ДДВ.

Надоместокот се уплатува во корист на:
Друштво за економско-правен консалтинг ПЕКОВИЌ ДООЕЛ, Скопје
трансакциска сметка:   210 072972700 143
депонент: НЛБ банка Скопје

ПРИЈАВУВАЊЕ:
Пријавата за учeство се поднесува преку нашата веб страна: https://konsaltingpekovic.mk/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D1%83/

  • ДО 1 ФЕВРУАРИ 2023 ГОД. – ЗА ОБУКАТА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО,
  • ДО 6 ФЕВРУАРИ 2023 ГОД. – ЗА ДВОДНЕВНАТА ONLINE ОБУКА НА 7 И 8.02, И

ПРИРАЧНИК ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ОБУКАТА:
СЕКОЈ УЧЕСНИК БЕЗ ОГЛЕД НА ОДБРАНИОТ НАЧИН ЗА ПРИСУСТВО НА ОБУКАТА ЌЕ ДОБИЕ ПРИРАЧНИК ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА (PDF ФОРМАТ).

ПРОГРАМА: распоред според време, теми и предавачи: