ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ЈАВЕН ПОВИК БР.1 ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА КРЕДИТНО БАРАЊЕ ЗА ДИРЕКТНО КРЕДИТИРАЊЕ НА МИКРО, МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПОГОДЕНИ ОД КОВИД-19

Развојната банка на РСМ денес (7.07.2021) објави:
ЈАВЕН ПОВИК бр.1 за поднесување на кредитно барање за директно кредитирање на микро, мали и средни претпријатија погодени од Ковид-19 од ФОНД ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И ПОДДРШКА НА ЛИКВИДНОСТА-КОВИД 4.
Рок за доставување на кредитните барања: од 15 јули 2021 од 9,00 часот до 3 август 2021 до 23,59 часот.
За деталите за условите, субјектите, потребната документација, грант компонентата, критериумите за одлучување, изготвување и поднесување на кредитното барање отворете го следниов линк: https://www.mbdp.com.mk/mk/vesti/815-1-11