ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗИРАН ОДМОР

На веб страната на Министерството за економија објавен е ЈАВЕН ПОВИК за издавање на потврда за користење на средства за организиран одмор во износ од 12.000 денари. Барањата се доставуваат до 30 јуни 2021 година.

Повеќе:
https://www.economy.gov.mk/doc/2974
https://www.economy.gov.mk/…/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%B5…
https://www.economy.gov.mk/…/Documents/Izjava%20Notar.doc
https://www.economy.gov.mk/…/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0…