ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ТРОШОЦИ ЗА ЖИВОТ 2022

МЕСЕЦМЕСЕЧЕН КОЕФИЦИЕНТКУМУЛАТИВЕН КОЕФИЦИЕНТСООШТЕНИЕ НА ДЗС
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември