ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ТРОШОЦИ ЗА ЖИВОТ 2022

МЕСЕЦМЕСЕЧЕН КОЕФИЦИЕНТКУМУЛАТИВЕН КОЕФИЦИЕНТСООШТЕНИЕ НА ДЗС
Јануари0,0150,0154.1.22.14
Февруари0,0100,0254.1.22.21
Март0,0160,0414.1.22.31
Април0,0220,0644.1.22.41
Мај0,0200,0854.1.22.52
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември