ONLINE советување/КПУ 5 (8 часа) преку апликацијата ZOOM.

ТЕРМИН: 22 ДЕКЕМВРИ (среда) 2021 година.

Предавањата почнуваат во 10,00 часот и ќе траат до 16,00 часот со паузи.

Цената изнесува 2.360 денари со ДДВ.

Секој учесник на пријавената адреса за електронска пошта ќе добие ПРИРАЧНИК во PDF формат.