Previous
Next

Актуелности

Најава на претплатник

Акредитирани

ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 32 – А ОД ЗАКОНОТ ЗА ДДВ (REVERSE CHARSE) НА ИЗГРАДБАТА НА ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ – ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК КОН КОГО Е ИЗВРШЕН ПРОМЕТ ОД СТРАНА НА ДРУГ ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК

Прочитај повеќе »