ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОСЕТА НА КПУ ЧАСОВИТЕ ЗА 2017, 2018, 2019, 2020 И 2021 ГОДИНА

Во дело КПУ на нашата веб страна ќе можете да се информирате за посетата на КПУ обуките во организација ПЕКОВИЌ ДООЕЛ, за 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 година.
За КПУ обуките за 2022 година, евиденцијата ќе биде дополнително поставена.