ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 2022

ФИЦИЕНТИ ЗА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 2022 ГОДИНА

МЕСЕЦМЕСЕЧЕН КОЕФИЦИЕНТКУМУЛАТИВЕН КОЕФИЦИЕНТСООПШТЕНИЕ НА ДЗС
Јануари0,0270,0274.1.22.18
Февруари0,0160,0444.1.22.28
Март0,0520,0984.1.22.38
Април0,0030,1024.1.22.48
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември