ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

База на информации и податоци:

Category: Новости

НАЈДОЦНА ДО 24.08.2021 ГОДИНА РАБОТЕЊЕТО НА СИТЕ СУБЈЕКТИ (КОНТРОЛОРИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ) МОРА ДА БИДЕ УСОГЛАСЕНО СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ, А СО ТОА И СО GDPR (Европска Регулатива за заштита на личните податоци бр. 2016/679)

На 24.02.2020 година влезе во сила новиот Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на РСМ“ бр.42/20). Со овој закон се врши усогласување со европската Регулатива за заштитата на личните податоци бр. 2016/679, или попозната

Прочитај повеќе »

ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДДВ НА ПРОМЕТОТ И УВОЗОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ДОМАЌИНСТВАТА (5% ДО 30 ЈУНИ 2022 ГОД. И 10% ОД 1 ЈУЛИ 2022 ГОД. ДО 30 ЈУНИ 2023 ГОД.)

Во Службен весник на РСМ бр. 163/2021 од 16 јули 2021 година, објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност. Согласно измените и дополнувањата на Законот: – од 16

Прочитај повеќе »

НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ДДВ ОД 18% НА 5% (ОДНОСНО 10%) НА ПРОМЕТОТ И УВОЗОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ДОМАЌИНСТВАТА – ИЗГЛАСАНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДДВ

Согласно направените измени во Законот за данокот на додадена вредност, се намалува даночната стапката од 18% на 5% за прометот и увозот на електричната енергија само  за домаќинствата за период од денот на влегување во

Прочитај повеќе »

ПРЕКИН НА ДОГОВОР ЗА РАБОТА ПОРАДИ ВОЗРАСТ НА РАБОТНИКОТ – ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА ВО ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ

Во „Сл. весник на РСМ” бр. 151/21 кој се применува од 14 јули 2021 година објавен е Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Сл. весник на РМ”, бр. 62/05, … и

Прочитај повеќе »

ЈАВЕН ПОВИК БР.1 ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА КРЕДИТНО БАРАЊЕ ЗА ДИРЕКТНО КРЕДИТИРАЊЕ НА МИКРО, МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПОГОДЕНИ ОД КОВИД-19

Развојната банка на РСМ денес (7.07.2021) објави: ЈАВЕН ПОВИК бр.1 за поднесување на кредитно барање за директно кредитирање на микро, мали и средни претпријатија погодени од Ковид-19 од ФОНД ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И ПОДДРШКА НА

Прочитај повеќе »

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АКОНТАЦИЈАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2021 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 2,2%

Процентот на пораст на цените на мало за аконтацијата на данокот на добивка за месец јуни 2021 година (се плаќа до 15 јули 2021 година) е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 2,2% (КОЕФИЦИЕНТ 1,022), што значи дека

Прочитај повеќе »

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗИРАН ОДМОР

На веб страната на Министерството за економија објавен е ЈАВЕН ПОВИК за издавање на потврда за користење на средства за организиран одмор во износ од 12.000 денари. Барањата се доставуваат до 30 јуни 2021 година.

Прочитај повеќе »