ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

База на информации и податоци:

Category: Новости

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АКОНТАЦИЈАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 6,3%

Процентот на пораст на цените на мало за аконтацијата на данокот на добивка за месец АПРИЛ 2022 година (се плаќа до 15 мај 2022 година) е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 6,3% (КОЕФИЦИЕНТ 1,063), што значи дека аконтацијата се утврдува во висина од

Прочитај повеќе »

КРАЈНИ РОКОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ ЗА ДЛД И ДД ЗА 2021 ГОДИНА СПОРЕД СООПШТЕНИЕТО НА УЈП

Заради поместување на роковите за поднесување на даночните биланси за 2021 година, се поместија и роковите за плаќање на даночните долгови кои произлегуваат од истите. Даночните обврзници СВД и ТП треба да ја исполнат обврската

Прочитај повеќе »

ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА ИСПЛАТА НА МИНИМАЛНА ПЛАТА (ПРАВИЛНИК, НОВ КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР)

Во Службен весник на РСМ, бр. 80/22  (датумот на Службениот весник е 31 март 2022) објавен е Правилникот за начинот на обезбедување на финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето-зголемената минимална плата.

Прочитај повеќе »

НА 18 МАРТ 2022 ГОД. СТАПИ НА СИЛА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ, СО КОЈ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА ЌЕ ИМ СЕ ИСПЛАТИ ЕДНОКРАТЕН ДОДАТОК ВО ВИСИНА ОД 1.000,00 ДЕНАРИ ЗА МЕСЕЦИТЕ МАРТ, АПРИЛ И МАЈ.  

Во „Службен весник на РСМ“ бр.67/22  од 18 март 2022 година, објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13,

Прочитај повеќе »

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДИ ЗА ЧОВЕЧКА ИСХРАНА СО ОГРАНИЧЕНИ МАРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 09.03.2022 ДО 31.05.2022 И ДДВ СТАПКИ ЗА ТИЕ ПРОИЗВОДИ: 0% ДДВ ВО ПЕРИОД ОД 17.03.2022 ДО 31.05.2022 И ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ОСТАНУВА СТАПКАТА НА ДДВ ОД 5% И ОД 17.03.2022 ГОДИНА

You don’t have permission to view the content

Прочитај повеќе »