ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

База на информации и податоци:

Category: Новости

ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 32 – А ОД ЗАКОНОТ ЗА ДДВ (REVERSE CHARSE) НА ИЗГРАДБАТА НА ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ – ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК КОН КОГО Е ИЗВРШЕН ПРОМЕТ ОД СТРАНА НА ДРУГ ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК

Во ”Службен весник на РСМ”, бр. 202/22 објавена е Одлука за изменување на Одлуката за определување на добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна на

Прочитај повеќе »

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АКОНТАЦИЈАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 10,2%

Процентот на пораст на цените на мало за аконтацијата на данокот на добивка за месец АВГУСТ 2022 година (се плаќа до 15 септември 2022 година) е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 10,2% (КОЕФИЦИЕНТ 1,102), што значи дека аконтацијата се утврдува во висина од

Прочитај повеќе »

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ЦРРСМ – ОБВРСКА ЗА УПИС НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Централниот регистар на РСМ објави известување во врска со обврската која произлегува од членот 63 став 4 од новиот Закон за вршење на сметководствени работи. Почитувани, Ве известуваме дека во („Службен весник Република Северна Македонија“

Прочитај повеќе »

ОД 11 АВГУСТ 2022 ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА СЕ ОПРЕДЕЛУВА НАЈВИСОКАТА ТРГОВСКА МАРЖА ОД 10% ЗА ОГРЕВНО ДРВО ДАБ, ОГРЕВНО ДРВО БУКА И ПЕЛЕТИ ЗА ОГРЕВ

Во Сл. весник на РСМ, бр. 179/22 донесена е Одлука за посебните услови за трговијата на одделни стоки со која се определува највисоката трговска маржа како посебен услов во трговијата за следните стоки:– огревно дрво

Прочитај повеќе »

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АКОНТАЦИЈАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2022 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 9,3%

Процентот на пораст на цените на мало за аконтацијата на данокот на добивка за месец ЈУЛИ 2022 година (се плаќа до 15 август 2022 година) е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 9,3% (КОЕФИЦИЕНТ 1,093), што значи дека аконтацијата се утврдува во висина од

Прочитај повеќе »

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ Е ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 173/2022 ОД 1 АВГУСТ 2022 ГОДИНА

Во “Службен весник на РСМ”, бр. 173/22 објавен е Новиот Закон за вршење сметководствени работи, со кој се уредуваат условите на вршење на сметководствени работи, субјектите кои вршат сметководствени работи, условите за стекнување со статус

Прочитај повеќе »

ДОНЕСЕН Е НОВ ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Собранието на РС Македонија на седницата одржана на 27.07.2022 година, го донесе Новиот Закон за вршење сметководствени работи. Со Законот се уредуваат условите на вршење на сметководствени работи, субјектите кои вршат сметководствени работи, условите за

Прочитај повеќе »