ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

База на информации и податоци:

Ceni na Malo: 2022

ЦЕНИ НА МАЛО 2022

КОЕФИЦИЕНТИ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА 2022 ГОДИНА МЕСЕЦ МЕСЕЧЕН КОЕФИЦИЕНТ КУМУЛАТИВЕН КОЕФИЦИЕНТ СООПШТЕНИЕ НА ДЗС Јануари 0,012 0,012 4.1.22.14 Февруари 0,012 0,023 4.1.22.21 Март 0,015 0,039 4.1.22.31 Април 0,020 0,059 4.1.22.41 Мај

Прочитај повеќе »