ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

База на информации и податоци:

MDB: 2022

МДБ ЗА 2022

КУМУЛАТИВЕН ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ПРЕСМЕТКА НА АКОНТАЦИЈАТА НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА (МДБ) ЗА 2022 ГОДИНА МЕСЕЦ ПРОЦЕНТ КОЕФИЦИЕНТ „СЛУЖБЕН ВЕСНИКНА РСМ“ Јануари 4,6% 1,046 34/22 Февруари 4,7% 1,047 49/22 Март 5,4% 1,054

Прочитај повеќе »