ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

База на информации и податоци:

Industriski Proizvodi: 2022

ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 2022

ПРЕГЛЕД НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 2022 ГОДИНА МЕСЕЦ МЕСЕЧЕН КОЕФИЦИЕНТ КУМУЛАТИВЕН КОЕФИЦИЕНТ СООПШТЕНИЕ НА ДЗС Јануари 0,027 0,027 4.1.22.18 Февруари 0,016 0,044 4.1.22.28 Март 0,052 0,098 4.1.22.38

Прочитај повеќе »