ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

База на информации и податоци:

Trosoci za zivot: 2022

ТРОШОЦИ ЗА ЖИВОТ 2022

МЕСЕЦ МЕСЕЧЕН КОЕФИЦИЕНТ КУМУЛАТИВЕН КОЕФИЦИЕНТ СООШТЕНИЕ НА ДЗС Јануари 0,015 0,015 4.1.22.14 Февруари 0,010 0,025 4.1.22.21 Март 0,016 0,041 4.1.22.31 Април 0,022 0,064 4.1.22.41 Мај 0,020 0,085 4.1.22.52 Јуни Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

Прочитај повеќе »